Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Regulamin Cardio Siła PDF Drukuj Email
czwartek, 26 lutego 2015 15:38

 

 

aaaaaaaaaaaaaaa

REGULAMIN KORZYSTANIA

ZE STREFY CARDIO-SIŁA

1. Klientem strefy CARDIO-SIŁA może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów oraz aktualny dokument potwierdzający tożsamość. Ograniczenie wiekowe nie dotyczy osób, posiadających zaświadczenie od specjalisty zalecające ćwiczenia ruchowe, ćwiczących pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.

 

2. Klienci strefy CARDIO-SIŁA zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora bądź obsługi Aquaparku Kutno.

 

3. W strefie CARDIO-SIŁA wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.

 

4. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi
są w stanie sami zapanować, a ćwiczenia ze sztangą można wykonywać tylko

z asystą drugiej osoby.

 

5. Korzystanie z urządzeń i przyrządów jest możliwe wyłącznie w obecności i instruktora strefy CARDIO-SIŁA.

 

6. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk.

 

7. W przypadku zauważenia usterek klient powinien zgłosić ten fakt obsłudze obiektu.

 

8. Klient strefy CARDIO-SIŁA proszony jest o powiadomienie obsługi o stanie zdrowia.

 

9. W czasie pobytu na siłowni klienci zobowiązani są do pozostawiania rzeczy wartościowych (telefony, dokumenty, pieniądze, kluczyki do aut) w szafkach depozytowych.

 

10. Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia

i powiadomić obsługę.

 

11. Do przebywania w strefie CARDIO-SIŁA upoważnia ważny bilet lub karnet.

 

12. Zabrania się wstępu do strefy CARDIO-SIŁA osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

13. Podczas godzin funkcjonowania strefy CARDIO-SIŁA, obowiązują 15-to minutowe przerwy techniczne:

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-10:15 i 18:00-18:15 oraz w weekendy i święta 12:00-12:15 i 18:00-18:15. Podczas przerw w strefie nie może przebywać żaden klient.