REGULAMIN REZERWACJI SQUASH Drukuj
piątek, 16 stycznia 2015 15:29

REGULAMIN REZERWACJI KORTU DO SQUASHA LUB TORÓW BOWLINGOWYCH

 

 

1. Dokonać rezerwacji można dokonać maksymalnie na 14 dni przed terminem gry.

 

2. Przy rezerwacji należy obowiązkowo podać swoje nazwisko, imię i numer telefonu i poczekać na potwierdzenie zamówienia od pracownika Aquaparku.

 

3. W celu odwołania dokonanej rezerwacji należy telefonicznie lub osobiście powiadomić o tym pracownika kasy minimalnie na dwie godziny przed umówionym terminem.

 

4. Osoba, która po zarezerwowaniu nie pojawi się w wyznaczonym terminie lub nie dokona opłaty, nie będzie mogła skorzystać z rezerwacji przez okres jednego miesiąca. Jednocześnie zostanie wpisana na tzw. "czarną listę".

 

5. W przypadku niepojawienia się w zarezerwowanym terminie, pracownik kasy telefonuje do rezerwującego kort/tor i informuje o braku możliwości ponownej rezerwacji kortu/toru przez okres miesiąca.

 

6. Osoba, która znalazła się na tzw. czarnej liście może skorzystać z wejścia incydentalnego dokonując płatności przed grą, pod warunkiem braku innych rezerwacji kortów/torów w tym czasie lub opłacając z wyprzedzeniem zamawianą godzinę.