.

Aktualności

W dniu 30 maja 2024 r., (Boże Ciało)
atrakcje Aquaparku Kutno
będą czynne w następujących godzinach:

Baseny, Squash i Kręgielnia 14:00 – 22:00

Cardio-Siła 14:00 - 18:00


Zapraszamy

 

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

 

Nowy regulamin strefy fitness PDF Drukuj Email
wtorek, 19 sierpnia 2014 11:10

REGULAMIN STREFY FITNESS 

(Obowiązuje od 20 września 2014 roku) 

Więcej…
 
Regulamin strefy Fitness PDF Drukuj Email
środa, 28 sierpnia 2013 00:00

REGULAMIN  STREFY FITNESS 

(Obowiązuje od 28 sierpnia 2013 roku) 


 1. Zajęcia fitness trwają zależnie od modułu 40 - 55 minut.
 2. Fitness Kutno zapewnia uczestnikom wykwalifikowaną kadrę oraz profesjonalny sprzęt do ćwiczeń.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet miesięczny, bądź jednorazowe wejście.
 4. W przypadku uczestnictwa w zajęciach osób poniżej 18go roku życia, wymagana jest pisemna zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego.
 5. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 6. O wszelkich problemach zdrowotnych, urazach, ciąży, bądź złym samopoczuciu należy poinformować instruktora przed zajęciami.
 7. Na sali fitness obowiązuje bezwzględnie zamienne obuwie sportowe.
 8. Obowiązuje zakaz używania tych samych rzeczy tj. klapki, ręczniki, co w strefie mokrej Aquaparku Kutno.
 9. Wymagane jest punktualne przybycie na zajęcia. W przypadku spóźnienia powyżej 5 min. od rozpoczęcia zajęć, kasjer może na to miejsce wpuścić osobę nieposiadającą wcześniejszej rezerwacji. Wtedy osobie spóźnionej, zajęcia przepadają.
 10. Podczas zajęć należy stosować się do zaleceń i wskazówek instruktora fitness.
 11. Do sterowania sprzętem oraz klimatyzacją uprawniony jest wyłącznie pracownik Aquaparku Kutno.  
 12. Na jednym karnecie można rezerwować zajęcia wyłącznie dla jednej osoby. Wyjątkiem jest rezerwacja zajęć dla dzieci przez rodzica.
 13. Karnet na zajęcia fitness ważny jest przez jeden miesiąc. Koszt karnetu rozliczany jest na podstawie obowiązującego cennika.
 14. Deklaracji finansowych należy dokonać w ostatnim tygodniu poprzedzającego miesiąca. Od dnia 20go poprzedzającego miesiąca rozpoczyna się sprzedaż wolnych miejsc stałym Klientom natomiast od dnia 25go nowym, według kolejności zgłoszeń.
 15. Rezerwacji zajęć należy dokonać nie później niż 30 min. przed czasem rozpoczęcia pierwszych rezerwowanych zajęć.
 16. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby dokonujące zakupu karnetu miesięcznego.
 17. Klienci posiadający miesięczny karnet na salę mają możliwość korzystania z siłowni przed lub po zajęciach zorganizowanych tylko po uprzednim wykupieniu w kasie dodatkowego, wejścia na siłownię. W ramach karnetu na zajęcia zorganizowane nie przysługuje bezpłatne wejście na siłownię oraz basen squash czy bowling.
 18. Fitness Kutno dopuszcza zamianę zarezerwowanych zajęć poprzez zmianę karty rezerwacyjnej, jednak zmiana karty rezerwacyjnej może zostać zrealizowana tylko jeden raz w miesiącu.
 19. Zmiana karty rezerwacyjnej jest możliwa min. 1 dzień przed wcześniej zarezerwowanymi zajęciami na których klient zgłasza absencję oraz w przypadku istnienia wolnych miejsc.
 20. Niezgłoszone do zamiany i niewykorzystane  zajęcia przepadają.
 21. Nie ma możliwości przenoszenia rezerwacji zajęć na kolejny miesiąc kalendarzowy.
 22. Fitness Kutno nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet lub niewykorzystane zajęcia.
 23. Warunkiem niezbędnym do rezerwowania zajęć jest posiadanie karty Aqua-Pass, której zakupienie jest możliwe w kasie Aquaparku Kutno.
 24. Fitness Kutno zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć lub odwoływania ich w przypadku grupy liczącej poniżej 3 osób.
 25. Klient wykupujący karnet lub jednorazowe wejście na zajęcia fitness akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
 26. Regulamin dostępny jest w Aquaparku Kutno oraz na stronie internetowej www.aquaparkkutno.com .