.

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Regulamin Cardio Siła PDF Drukuj Email
czwartek, 26 lutego 2015 15:38

 

 

 

aaaaaaaaaaaaaaa

REGULAMIN KORZYSTANIA

ZE STREFY CARDIO-SIŁA

 

 1. Każdy klient strefy CARDIO-SIŁA zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu strefy.

 2. Zabrania się wstępu do strefy CARDIO-SIŁA osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 3. Klienci strefy CARDIO-SIŁA  zobowiązani są do bezwzględnego respektowania   poleceń instruktora bądź ochrony.

 4. Klientem strefy Cardio-Siła może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów oraz aktualny dokument potwierdzający tożsamość. Osoby do 16go roku życia, wyłącznie pod kontrolą rodziców bądź prawnych opiekunów.

 5. W strefie CARDIO-SIŁA wymagany jest strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.

 6. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

 7. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk (ręcznik położony na tapicerce urządzeń).

 8. W przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi bądź ochronie obiektu.

 9. Klient strefy CARDIO-SIŁA proszony jest o powiadomienie obsługi  o stanie zdrowia.

 10. Klient, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań korzysta  ze strefy na własną odpowiedzialność.

 11. Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę.

 12. MOSiR nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni poza zamykanymi szafkami.

 13. Do przebywania w strefie CARDIO-SIŁA upoważnia ważny bilet lub karnet.